x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONEP01 Fonetiikan jatkokurssi 2 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
Michael O'Dell
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Syvempi tutustuminen fonetiikkaan tieteenalana

Sisältö

Luennot

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
tentin perusteella

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö