x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROA8 Viron murteet 2 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin lehtori
Edeltävät opinnot
Viron kielen ja kulttuurin perusopinnot P1 - P6.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen viron murrejakoon ja murteiden keskeisiin ominaisuuksiin.

Sisältö

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Karl Pajusalu ym., Eesti murded ja kohanimed (2002).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö