x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP8 Virolainen kirjallisuus I 4 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin lehtori

Osaamistavoitteet

Tutustuminen virolaiseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Yleiskuva virolaisen kirjallisuuden historiasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssi tai kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seppo Zetterberg (toim.): Viro. Historia, kansa, kulttuuri, s. 164-177, 226-274; Viron kirjallisuus vuosituhannen vaihteessa: Postmodernia ja modernia. Toim. Liisa Saariluoma, Tarja Pakarinen ja Piret Kruuspere. Helsinki: SKS 2003. Luettava vähintään neljän eri kirjailijan teoksia. Valinnaisista teoksista on sovittava kuulustelijan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö