x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP7 Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri 4 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin lehtori

Osaamistavoitteet

Tutustuminen Viron kulttuurin eri aloihin.

Sisältö

Johdatus Viron maantuntemukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssi tai kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viron perinnekulttuuri. Jyväskylä, Gaudeamus: 1997; Viro. Historia, kansa, kulttuuri. Toim. Seppo Zetterberg. Helsinki 1995

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö