x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP6 Viron lauseoppia 2 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin opettaja
Edeltävät opinnot
P2 Viron jatkokurssi.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen viron kielen lauserakenteeseen, kiinnittäen erityistä huomiota suomen ja viron lauseopin eroihin.

Sisältö

Luentoja, kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

Edellytyksenä P2 Viron jatkokurssi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö