x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP3 Viron kielen praktikum 4 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin opettaja
Edeltävät opinnot
P2 Viron jatkokurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssilla hankitaan tyydyttävä viron kielen suullinen taito.

Sisältö

Keskusteluharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
5-portainen arviointijärjestelmä harjoitustöiden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö