x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP2 Viron jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään tarkemmin viron kielioppiin.

Sisältö

Luentoja, ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Monisteet (opettajalta) ja Suomi - viro - suomi -taskusanakirja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö