x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP1 Viron peruskurssi 4 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin lehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyminen viron kirjakielen äänne- ja muoto-opin pääkysymyksiin.

Sisältö

Ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisen tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy (suomen kielen pääaineopiskelijat), 1. vuoden kevät (muut kuin suomen kielen pääaineopiskelijat)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Monisteet (opettajalta) ja Suomi - viro - suomi -taskusanakirja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö