x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SKKYP2B Kirjoittaminen ja tekstinymmärtäminen 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

Yleiskuvaus

Harjoituskurssi (tai -kursseja), jossa keskitytään tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on parantaa opiskelijoiden rakenteiden ja sanaston laajuutta kirjoituksessa, rakenteiden ja sanaston tarkkuutta kirjoituksessa, tekstin sidoksisuutta ja tekstinymmärtämistaitoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan eri tekstilajeja edustaviin teksteihin ymmärtämisen näkökulmasta ja niitä myös tuotetaan itse. Kurssilla käsitellään osin suomalaiseen yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin liittyviä tekstejä, osin aihepiiriltään tieteellisiä, populaaristettuja tekstejä. Kurssiin liittyy paljon kirjoittamisharjoituksia, joissa korostuvat työ- ja opiskeluelämään liittyvät tekstilajit.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistuminen edellyttää lähtötasokokeeseen osallistumista ja vähintään kielitaitoarviota B2.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t
Yksilöopetus 2 t 0 t
Harjoitukset 45 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Pakollinen läsnäolo.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tarkemmat arviointiperusteet saa opettajalta opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö