x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP5G Oppimateriaalityöpaja 2–3 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
lehtori

Osaamistavoitteet

Opettaa rakentamaan koherentti opetuskokonaisuus valitulle kohderyhmälle ja perustelemaan pedagogis-didaktiset valinnat.

Sisältö

Oppimateriaalipaketin tekeminen opiskelijan itse valitsemasta aiheesta itse valitsemalleen kohderyhmälle; pakettiin liittyvä opettajanopas.

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan ryhmä- tai parityönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnainen jakso (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö