x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP4 Praktikum 5 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Johdattaa tutkimustyöhön ja aineiston analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Sisältö

Johdatus tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen, aiheenvalintaan ja -rajaukseen, aineistoihin, niiden keruuseen ja käyttöön, tutkimuksen esittelyyn sekä tieteellisten tutkimusten kritiikkiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, pienimuotoinen tutkielma (10–15 s.), opponointi, kirjallisuuskeskustelut.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ks. myös verkkosivua http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/suoritusten_arviointi.html

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valitsemaa ajankohtaista kirjallisuutta.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on suorittanut suomen kielen aineopintojen seminaarin ja hänen tutkielmansa/seminaariesitelmänsä aihe sopii S2-opintokokonaisuuteen, hän voi korvata S2-opintokokonaisuuden praktikumin valinnaisilla opinnoilla. Tästä on kuitenkin aina neuvoteltava lehtorin kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö