x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP3 Suomen kielen oppiminen ja opetus I 3 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Opettaa rakentamaan koherentteja harjoituskokonaisuuksia teksti- ja keskustelulähtöisesti niin, että sanaston ja kieliopin opetus ei jää käytöstä irralliseksi kielitiedon esittelyksi.

Sisältö

Luento- ja harjoitusosuus: katsaus keskeisiin suomen kielen oppimista ja opetusta käsitteleviin tutkimuksiin, suomi toisena kielenä -tutkimuksen painopistealueihin, kognitivistiseen ja konstruktionistiseen oppimisteoriaan ja niiden avulla tuotettuihin harjoituksiin sekä niihin sanasto-kieliopin kohtiin, jotka tuottavat erityisvaikeuksia niin oppimisessa kuin opetuksessa.
Opetuksen seuranta: Opetuksen seurantatunnit (n. 20) yhteistyöoppilaitoksessa ja seurannasta kirjoitettava raportti sekä kaikille yhteinen arviointikeskustelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ks. myös verkkosivua http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/suoritusten_arviointi.html

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valitsemaa ajankohtaista kirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö