x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP2D Teksti S2-näkökulmasta 2 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Vahvistaa opiskelijoiden tekstintutkimukseen ja suomalaisten tekstien rakentumiseen liittyvää tietämystä ja tarkastella tekstejä uudesta näkökulmasta; ohjata käyttämään hyväksi kielitieteellisiä tutkimuksia käytännön opetustyössä; opettaa analysoimaan oppijoiden tuotoksia ja virheitä.

Sisältö

Kertaus suomen kielen tekstintutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja katsaus niihin kohtiin, jotka tuottavat erityisvaikeuksia niin kielen oppimisessa kuin opetuksessa; erityisesti keskitytään tekstilajeihin, koherenssiin ja tekstuuriin oppijoitten näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ks. myös verkkosivua http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/suoritusten_arviointi.html

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valitsemaa ajankohtaista kirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielioppi, teksti ja keskustelu S2-näkökulmasta (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö