x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMS3B Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen; itsenäisen opinnäytteen laatiminen.

Sisältö

Tutkielma, jota kirjoitetaan mahdollisimman pitkälle jo seminaarin (S3A) aikana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Ohjausprosessi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielma (35 op), jonka laajuus on n. 60–80 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Pro gradu -tutkielmat arvostellaan arvolauseilla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö