x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMS3A Seminaari 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Projektinhallinta, prosessikirjoittaminen, n. 40 s. tutkielmatekstiä valmiiksi.

Sisältö

Seminaarin aikana työstetään aktiivisesti omaa tutkielmaa, jota esitellään ryhmälle kahdessa eri vaiheessa. Opponoidaan muiden tutkielmakäsikirjoituksia ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kokoontuu n. joka toinen viikko, vähintään 15 kertaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn, pro gradu -tutkielman selvä edistyminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivisuus seminaarikeskustelussa ja -työskentelyssä.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden kevät ja 2. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö