x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMS1B Uralilainen kieli 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Jonkin uralilaiskielen ominaispiirteisiin tutustuminen.

Sisältö

Kurssi tarjoaa erityistietoa jostain uralilaiseen kielikuntaan kuuluvasta kielestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Unkarin tai vepsän luentokurssi tai vaihtoehtoisesti tutustuminen kahden uralilaiskielen kielioppiin (ei kuitenkaan viron).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Vaadittavien opintosuoritusten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Kielioppeja voi valita mm. teoksista:

  • Sinor, Denis (ed.) 1988. The Uralic languages: description, history and foreign influences. Brill.
  • Abondolo, Danile (ed.) 1998. The Uralic languages. Routledge.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö