x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMS1A Suomi ja maailman kielet 7 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Suomen kielen ominaispiirteiden ymmärtäminen.

Sisältö

Kurssi tarjoaa yleiskuvan maailman kielistä ja uralilaisista kielistä kielitypologisesta näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luennot sisältävät harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Vaadittavien opintosuoritusten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus:

  • Itkonen, Esa 2008. Maailman kielten erilaisuus ja samuus (3. painos, sivut 18-310, 349-362). Turun yliopisto.
  • Pajunen, Anneli 2002. Suomen kieli maailman kielten joukossa. Virittäjä 106, s. 563-569.

Em. kurssikirjallisuus kuulustellaan kirjallisen tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti erillinen kirjatentti:

  • Itkonen, Esa 2008. Maailman kielten erilaisuus ja samuus (3. painos, sivut 18-310, 349-362). Turun yliopisto.
  • Pajunen, Anneli 2002. Suomen kieli maailman kielten joukossa. Virittäjä 106, s. 563-569.
  • Anhava, Jaakko 1998. Maailman kielet ja kielikunnat. Gaudeamus.
  • Laakso, Johanna (toim.) 1992. Uralilaiset kielet: tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö