x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP1 Kielentutkimus, kielitaito ja kielitaidon arviointi 3–5 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Kerrata ja koota suomen kielen perus- ja aineopinnoissa opittua uudesta näkökulmasta, kirkastaa kielitaitoon ja variaatioon liittyviä käsityksiä, ohjata käyttämään hyväksi kielitieteellisiä tutkimuksia käytännön opetustyössä, ohjata tiedostamaan omaa oppimista.

Sisältö

Johdanto kieli- ja kielitaitokäsityksiin, kielen muutokseen ja oppimiseen, suomi toisena kielenä -tutkimukseen ja -opetukseen ja yleisemminkin vieraan kielen ja äidinkielen opetukseen sekä kielitaidon arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t
Lukupiiri 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

5 op: osallistuminen opetukseen, harjoitukset, kirjallisuuskeskustelut, essee, kirjallinen tentti, oman oppimisen seuraaminen; 3 op: osallistuminen opetukseen, harjoitukset, kirjallisuuskeskustelut, oman oppimisen seuraaminen; sinä vuonna, jolloin opintojaksoa ei järjestetä, sen voi suorittaa kirjallisin töin, joista on sovittava S2-lehtorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
5 op: 1–5; 3 op: hyväksytty/hylätty (ks. myös verkkosivua http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/suoritusten_arviointi.html)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi sisältää kirjallisuuskeskusteluja, jotka pohjaavat etukäteen luettuun kirjallisuuteen. Kirjallisuus voi muuttua vuosittain. Ajantasainen kirjallisuuslista on opintokokonaisuuden verkkosivustossa (ks. opetussuunnitelmaa).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö