x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA8A Seminaari 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Seminaariin ilmoittautuessaan opiskelija täyttää lomakkeen, jolla suoritukset tarkistetaan.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Seminaarikäytäntöjen oppiminen, oman seminaariesitelmän teko annetusta aiheesta ja toisten esitelmien opponointi.

Sisältö

Seminaarityöskentelyä, johon kuuluu oman pienoistutkielman esittäminen, toisen opiskelijan tutkielman opponoiminen sekä keskusteluun osallistuminen käsiteltäessä muiden aiheita. Oman pienoistutkielman pohjalta viimeistellään kandidaatintutkielma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 28 t 0 t

Viikoittain 2 periodin ajan kokoontuva seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaariesitelmä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivisuus seminaarikeskustelussa ja oman esitelmän taso.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot (Suomen kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SUOMA8A Seminaari
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SUOMA8A Seminaari
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö