x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA5 Merkityksentutkimuksen perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää merkityksentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -näkökulmiin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet ja -näkökulmat soveltaen ne suomen kieleen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luennot sisältävät harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin sisällön hallinta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Kuiri, Kaija 2004. Semantiikan peruskurssi. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos
  • Yule, George 1998. Pragmatics. Oxford University Press.

Lisäksi kurssin opettajan valitsemaa kirjallisuutta ja harjoituksia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö