x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA4 Tekstintutkimus 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää tekstintutkimuksen menetelmiin ja niiden soveltamiseen.

Sisältö

Tekstintutkimusmenetelmien esittelyä ja aiempiin tutkimuksiin perehtymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Lisäksi tehdään harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyön perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Heikkinen, Vesa, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä 2000. Teksti työnä, virka kielenä. Gaudeamus.
  • Saukkonen, Pauli 2001. Maailman hahmottaminen teksteinä. Tekstirakenteen ja tekstilajien teoriaa ja analyysia. Yliopistopaino.
  • Pääkkönen, Irmeli ja Markku Varis 2000. Kriittinen lukutaito. Finn Lectura.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö