x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA2 Kielen variaatio 5 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää suomen murteisiin ja puhekieleen sekä kielen variaatioon dialektologian, sosiolingvistiikan ja muun variaationtutkimuksen keinoin.

Sisältö

Tutustutaan suomen murteisiin, puhekieleen ja kielen muutokseen sekä harjoitellaan puhekielen analyysia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luennot sisältävät myös harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin sisällön ja opettajan valitseman kirjallisuuden hallinta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Wardhaugh, Ronald 2001. An introduction to sociolinguistics. Blackwell texbooks in linguistics. Fourth edition.
  • Rapola, Martti 1990. Johdatus suomen murteisiin. SKS. Neljäs painos.
  • Chambers, J.K. & Peter Trudgill 1998. Dialectology. Cambridge textbooks in linguistics. Second edition.
  • Kettunen, Lauri 1999. Suomen murteet. Murrekartasto. SKS. Viides, supistettu painos.

Lisäksi kurssin opettajan valitsemaa kirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö