x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA1 Kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Antaa yleiskuvan suomen kielen historiallisesta kehityksestä. Tarkemmin käsitellään kehitystä kantasuomen aikana, jolloin tapahtui muutos nykyisten etäsukukielten tyyppisestä suomalais-ugrilaisesta kielimuodosta kohti indoeurooppalaisen vaikutuksen muovaamaa uutta kielimuotoa, ja edelleen kantasuomesta kohti nykysuomea. Kielihistorian tarkastelu painottuu äännehistoriaan ja sanastoon.

Sisältö

Suomen kieli kielikuntansa jäsenenä, kielen muuttuminen (äännekehitys, merkityksenmuutokset, sanaston uusiintuminen).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisen tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus: Kuulustellaan kirjallisen tentin yhteydessä.

  • Häkkinen, Kaisa 1990. Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa. SKS, s. 162–276.
  • Lehtinen, Tapani 2007. Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. SKS.

Oheiskirjallisuus:

  • Häkkinen, Kaisa 1996. Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Tietolipas 147. SKS.
  • Itkonen, Terho 1983. Välikatsaus suomen kielen juuriin. Virittäjä 87, s. 190–229 ja 349–386.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö