x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMP7 Kielenhuolto ja kirjoittaminen 4 op

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa laatimaan moitteettomia yleiskielisiä tekstejä.

Sisältö

Kielenhuollon peruskysymykset ja kielenkäytön normien perusteet. Tieteellisen kirjoittamisen teoriaa ja kirjoitusharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luento ja harjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisen tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Sivuaineopiskelijoilla 1. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Iisa, Katariina, Aino Piehl & Hannu Oittinen 2006. Kielenhuollon käsikirja. Yrityskirjat.

Em. kurssikirjallisuus kuulustellaan kirjallisen tentin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö