x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMP3 Muoto-oppi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijan tietoja suomen morfofonologiasta ja lisätä morfologisen analyysin taitoa.

Sisältö

Suomen kielen morfologiaan, erityisesti taivutusmorfologiaan, syventyminen. Kurssin aikana käydään läpi seuraavia osa-alueita: vartalovariantit ja morfotaksi; nominien ja verbien luokittelu taivutustyyppien mukaan; tärkeimmät morfofonologiset vaihtelut sekä johtamisen tapoja ja johdostyyppejä. Kurssiin sisältyy myös lyhyt katsaus morfologian kuvausmalleihin ja suomen morfologiaan kielitypologisesta näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Tuntimäärään sisältyy harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Lopputentti ja harjoitukset.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hakulinen, Auli & Pentti Leino (toim.) 1983. Nykysuomen rakenne ja kehitys 1. SKS, s. 57–95 ja 112–137 (Heikki Paunosen, Fred Karlssonin ja Alpo Räisäsen artikkelit).

Kurssin em. oheiskirjallisuuden lisäksi tai asemesta mahdollisesti muita opettajan valitsemia tutkimuksia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö