x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM8 Muita opintoja 1–8 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan muilla omia opintoja tukevilla opinnoilla.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää muissa oppiaineissa tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, jotka liittyvät suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija esittää opintojakson vastuuopettajalle selvityksen opinnoista, jotka hän haluaa sisällyttää tämän opintojakson yhteyteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä. Arviointi perustuu opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö