x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM9 Työharjoittelu 1–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on liittää oppiaineen opinnot työelämässä edellytettyyn osaamiseen.

Sisältö

Opiskelija hankkii työelämäkokemusta suomen kielen asiantuntijuudesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija kirjoittaa työkokemuksestaan lyhyen raportin opintojakson vastuuopettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä raportin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö