x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM7 Suomen kielen erityiskysymyksiä 1–4 op

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja jostakin ajankohtaisesta suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Luentokurssi tai itsenäinen opiskelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5 tai hyväksymismerkintä. Arviointiperusteista ilmoittaa opintojakson suorituksen vastaanottaja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäiseen opiskeluun liittyvä kirjallisuuslista vahvistetaan vuosittain.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö