x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TSEKP1 Peruskurssi I 8 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tšekin kieliopin perustietoihin sekä kartuttanut perussanastoa erilaisiin tilanteisiin.

Sisältö

Kielen alkeet. Ääntämistä, kielioppia, keskustelua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi korvaa venäjän kielen ja kulttuurin pakollisiin kieliopintoihin kuuluvan sukukielen peruskurssin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tšekin perusopinnot (Tsekin kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö