x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS15 Tyylioppi 3–5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tuntea tyyliopin peruskäsitteet, funktionaaliset tyylilajit ja morfologian ja syntaksin tyylikysymykset.

Sisältö

Tyyliopin teoriaa ja kieliaineiston analysointia.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rozental´, D. Ė., Spravočnik po russkomu jazyku. Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka. 2006.
Kožina, M. N., Stilistika russkogo jazyka. 1977. tai
Solganik, G.Ja., Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö