x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS5 Venäjän kulttuuri 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin venäläisen kulttuurin avainkäsitteet ja historian keskeiset tapahtumat.

Sisältö

Perehdytään venäläisen kulttuurin avainkäsitteisiin kirjallisen, kuvallisen ja äänimateriaalin kautta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kruglova, T., Sovetskaja hudozhestvennost' ili Neskromnoe obojanie socrealizma. 2005.
Dobrenko, E., Politėkonomija socrealizma. 2007. Osia kirjasta.
Kelly, C. - Shepherd, D. (eds.), Russian Cultural Studies. An Introduction. 1998.
Kelly, C. - Shepherd, D. (eds), Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940. 1998.
Figes, O., Natasha's Dance. A Cultural History of Russia. 2002.
Epstein, M.N., After the Future. The paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. 1995. Osia kirjasta.
Service, R., History of Modern Russia from Nicholas II to Putin. 1995.
Goscilo, H. - Lanoux, A. (eds.), Gender and National Identity in Twentieth Century Russian Culture. 2006.
Ušakin, S. (red.), Mu(ž)enstvennost. 2002. Osia kirjasta.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö