x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA5 Käännös venäjästä suomeen 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa jäsentää rakenteellisesti melko vaativia venäjänkielisiä tekstejä ja kääntää niitä suomeksi.

Sisältö

Käännetään eri aihepiireihin kuuluvia, pääasiassa lehtitekstejä venäjästä suomeen ja tarkastellaan niiden sanastoa ja rakenteita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi loppukokeen perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suullinen ja kirjallinen kielitaito (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö