x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA4 Käännös suomesta venäjään 2 op

Osaamistavoitteet

Omaksua valmiudet tuottaa kirjallisesti venäjänkielistä tekstiä suomen kielen pohjalta ja suomen ja venäjän eroavuudet huomioon ottaen.

Sisältö

Käännetään eri aihepiireihin kuuluvia, vaikeusasteeltaan keskitasoa edustavia tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suullinen ja kirjallinen kielitaito (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö