x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA2 Morfologia 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
SLAFP2A Kielioppi
SLAFP2B Kielioppi

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän kielen morfologinen rakenne ja peruskäsitteet.

Sisältö

Syvennetään venäjän muoto-opin kysymysten tuntemusta pääpainon ollessa substantiivien ja verbien kieliopillisilla kategorioilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin koostuessa osasuorituksista lasketaan niiden keskiarvo.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rahmanova, L.I. - Suzdal'ceva, V.N., Sovremennyj russkij jazyk. 2003. s. 256 - 457. tai
Šeljakin, M. A., Spravočnik po russkoj grammatike. 2000. s. 16 - 218.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suullinen ja kirjallinen kielitaito (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö