x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA1 Keskusteluharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee keskustelemaan vapaasti erilaisista Venäjään liittyvistä aiheista.

Sisältö

Keskustelu nykypäivän Venäjää koskevista aiheista opettajan antamien tekstien tai opiskelijoiden oman materiaalin pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kokonaistyöskentelyn perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suullinen ja kirjallinen kielitaito (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö