x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP7 Fonetiikan harjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Venäjän äänteiden ja perusintonaatioiden oikea tuottaminen.

Sisältö

Harjoituskurssilla kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisille vaikeiden äänteiden tuottamiseen, äänteiden reduktioon ja sanapainoon. Harjoituskurssin voi suorittaa myös osallistumalla ääntämiskokeeseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö