x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP6 Fonetiikan teoria 2 op

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän fonetiikan peruskäsitteet ja venäjän kielen foneettinen rakenne.

Sisältö

Perehdytään venäjän äännejärjestelmään, keskeisiin foneettisiin lakeihin, sanapainon ominaisuuksiin ja intonaatiotyyppeihin. Harjoitellaan foneettista tarkekirjoitusta. Perehdytään venäläisten sanojen translitterointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leinonen, M., Venäjän fonetiikan perusteet. 1995. tai
Mäkilä, K. - de Silva, V., Venäjän ääntämisopas. 1996. tai
Belošapkova, V.A. (red.), Sovremennyj russkij jazyk (fonetika, p. 33 - 132).

Edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi luetaan:
Kahla M. - Peltola R. (1977) Venäläisten nimien kirjainasu suomenkielisessä tekstissä, Kielikello 2 (s. 8-10). tai
Vahros I. (1967) Venäläisten sanojen translitteroinnista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö