x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP4 Käännös venäjästä suomeen 2 op

Osaamistavoitteet

Oppia ymmärtämään ja jäsentämään rakenteellisesti keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä ja kääntäämään niitä suomeksi.

Sisältö

Käännetään eri aihepiireihin kuuluvia tekstejä venäjästä suomeen ja tarkastellaan niiden sanastoa ja rakenteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Loppukokeen perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö