x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP2B Kielioppi 3 op

Osaamistavoitteet

Omaksua venäjän normatiivinen peruskielioppi verbiopin osalta.

Sisältö

Perehdytään normatiivisen kieliopin teoriaan ja käytäntöön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osakokeiden keskiarvon perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alestalo, M. - Hämäläinen, E., Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SLAFP2B Kielioppi
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö