x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP1 Keskusteluharjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista sekä kykenee reagoimaan nopeasti erilaisissa puhetilanteissa.

Sisältö

Arkipäivän puhetilanteiden harjoittelu ja sanavaraston laajentaminen.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tuntityöskentelyn perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö