x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFK5A Saksankielinen vähemmistökirjallisuus 3–4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Withold Bonner

Yleiskuvaus

Opiskelija voi halutessaan korvata K5-kurssin yksikön yhteisiin opintoihin kuuluvalla kurssilla Y07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit, mikäli ei ole käyttänyt sitä korvaamaan jotakin muuta opintosuoritusta. K5-suoritukseksi kelpaa myös yksikön yhteinen, teemaltaan vaihteleva kurssi Y11 Kirjallisuuden erikoiskurssi, mikäli se sopii aiheeltaan K5-kurssin tavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen nykysaksan kansallisten vähemmistöjen kaunokirjallisten tekstien tulkintaan.

Sisältö

Maahanmuutto Saksaan II. maailmansodan jälkeen; vähemmistökirjallisuuden valikoitujen tekstien analysointi; kyseisen kirjallisuustieteen osa-alueen keskeiset käsitteet ja teoriat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisäksi valikoitujen teosten lukeminen. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Esitelmä ja essee tai kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Chiellino, C, Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch. 2000; Hakkarainen, M.-L., Euroopan taivaan alla. Monikulttuurisuus ja muuttuvat identiteetit uudessa saksalaisessa kirjallisuudessa. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö