x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 3–4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Olli Salminen

Osaamistavoitteet

Realistisen kuvan tarjoaminen opetustyön eri puolista.

Sisältö

Perehtyminen vieraan kielen opettajan toimenkuvaan ja toimintaympäristöön eri asteilla sekä opettajan vastuukysymyksiin ja velvollisuuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento ja siihen liittyvät harjoitukset. Vaihtoehtoisesti kirjatentti. Suorituskieli suomi ja/tai saksa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoituksiin osallistuminen ja loppukoe tai essee. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Huneke, H. – Steinig, W., Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vieraan kielen opettaminen (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö