x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFW4 Mainosviestintä 3–4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Ewald Reuter

Osaamistavoitteet

Teksti- ja keskustelunanalyysin soveltaminen mainonnan eri aloilla.

Sisältö

Mainonta eri medioissa (esim. lehdet, radio, tv, internet), imagologia, esiintyminen työhaastattelussa ja työelämässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset, Powerpoint-esitys, itseopiskelu. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen kurssityöskentelyyn ja kotitehtävät tai kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Janich, N., Werbesprache. 1999. Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Talousviestintä (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö