x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus 3–4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Ewald Reuter

Osaamistavoitteet

Lingvististen menetelmien soveltaminen talousviestinnän osa-alueilla (tekstilaji- ja keskustelunanalyysi).

Sisältö

Talousviestinnän koulutuksen eri osa-alueet ja opetusmenetelmät (esim. kirjallinen ja suullinen kulttuurienvälinen viestintä, behavioristiset ja konstruktivistiset oppimismallit, video-learning).

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen kurssityöskentelyyn ja kotitehtävät tai kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Brünner, G. – Fiehler, R. – Kindt, W. (toim.), Angewandte Diskursforschung. 1999. TAI Knapp, K. et al. (toim.), Angewandte Linguistik. 2004. Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Talousviestintä (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö