x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFS1 Tieteellinen kirjoittaminen 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Ewald Reuter

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden hallinta.

Sisältö

Tieteen teoria ja tieteelliset peruskäsitteet; kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus; tutkimuksen rakenne ja funktio; tieteellisten tekstilajien konventiot; pro gradu -tutkielman rakenne ja konventiot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalliset harjoitukset, itseopiskelu, henkilökohtainen tutkimussuunnitelma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen kurssityöskentelyyn ja kotitehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hirsjärvi, S. – Remes, P. – Sajavaara, P., Tutki ja kirjoita. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitaito (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö