x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFP7 Saksalaisen kielialueen maantuntemus 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Dieter Schaffrath

Osaamistavoitteet

Perehtyminen saksalaisen kielialueen maihin.

Sisältö

Saksan arkielämä, yhteiskunta, historia vuoden 1945 jälkeen, kulttuuri ja talous, tavat ja tottumukset sekä ajankohtaiset tapahtumat yhteiskunnallisessa kontekstissa. Itävallan ja Sveitsin maantuntemus pääpiirteittäin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kotitehtävät, kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtaista materiaalia internetissä ja sanomalehdissä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Muut (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö