x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFP2 Kirjalliset harjoitukset II 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Udo Miebs
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Saksan kielen kirjoittamistaidon kehittäminen; selkeiden, kielellisesti korrektien tekstien tuottaminen; apuvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö; kieltenopiskelun strategioiden kehittäminen.

Sisältö

Eri tekstilajien kirjoittaminen (erilaiset ongelmapohjaiset asiatekstit, kommentit, yleisökirjoitus, tieteellisten tekstien esimuodot, tiivistelmät) ja harjoitustehtävien huolellinen korjaaminen/parantaminen; sanastoharjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Vähintään seitsemän kotiaineen ja kahden testiaineen kirjoittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Säännöllinen osallistuminen harjoituksiin, kotiaineet ja kirjoitustestit. Arvostelu Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasokuvausten perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitaito (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö