x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFT4 Kirjalliset harjoitukset I 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Udo Miebs

Osaamistavoitteet

Saksan kielen kirjoittamistaidon kehittäminen; selkeiden, kielellisesti korrektien tekstien tuottaminen; apuvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö; kieltenopiskelun strategioiden kehittäminen.

Sisältö

Eri tekstilajien kirjoittaminen (kirjeet, raportit, pöytäkirjat, kuvaukset, kertomukset) ja harjoitustehtävien huolellinen korjaaminen/parantaminen; sanastoharjoituksia, sanakirjojen käytön harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Vähintään seitsemän kotiaineen ja kahden testiaineen kirjoittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Säännöllinen osallistuminen harjoituksiin, kotiaineet ja kirjoitustestit. Arvostelu Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasokuvausten perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö