x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA10 Espanja vieraana kielenä 3 op

Osaamistavoitteet

Perehtyminen espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.

Sisältö

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentokurssiin osallistuminen, kertauskuulustelu ja oman opetusmateriaalin tekeminen. Kurssin voi korvata tenttimällä erikseen opettajan kokoaman materiaalin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiä varten opettajan kokoamaa materiaalia mm. edellä mainitusta kirjallisuudesta. K. Griffin, Lingüística aplicada a la enseñanza de español como 2/L; Gelabert, Bueso y Benítez, Producción de materiales para la enseñanza de español; , M. L. Gutiérrez, Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L;

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö