x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA9 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti 3 op

Osaamistavoitteet

Perehtyminen nykyespanjan maantieteelliseen vaihtelevuuteen kielihistorian valossa.

Sisältö

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssiin osallistuminen ja kertauskuulustelu. Kurssin voi korvata tenttimällä erikseen teoksen A. Quilis: Introducción a la historia de la lengua española.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen kertauskuulustelussa tai kirjatentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäksi näytteitä eri maiden ja murteiden puheesta. A. Zamora Vicente, Dialectología española; A. Quilis, Introducción a la historia de la lengua española; R. Lapesa, Historia de la lengua española; Zamora M. y J. Guitart, Dialectología hispanoamericana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö